Vernieuwend vrijwilligerswerk

Betrekken van leden bij vrijwilligersklussen

samen met leden houden van een inspectie van groenonderhoud
samen met leden houden van een inspectie van groenonderhoud
  • Buitenplaats In den Olden Bongerd uit Winterswijk-Miste is een bungalowpark. De recreatiewoningen zijn van eigenaren die tezamen een vereniging vormen. Zelfwerkzaamheid is voor deze vereniging erg belangrijk. Het bestuur ziet dat er diverse (groen) klussen in het park uitgevoerd kunnen worden door de leden, en ervaart knelpunten bij de betrokkenheid van de leden.

Vraag aan Vrijwillig-werkt door het bestuur

  • Ontwikkelen een plan van aanpak waardoor het voor leden aantrekkelijk is een bijdrage te leveren in het onderhoud van het park

Activiteiten

  • De eerste activiteit is, bepalen welke klussen geschikt zijn om door leden uit te voeren. Welke kennis en vaardigheden zijn er nodig. Door een overzichtelijke lijst samen te stellen, zien mensen wat ze kunnen doen. De tweede activiteit is de mensen uit te nodigen om samen op een dag de klus uit te voeren. Met een lunch is ook samenhorigheid een bijkomende actie. Het is een geslaagde dag met veel leden. Iedereen is tevreden. In de vervolgactiviteit waarin weer voor een dag wordt gekozen, geeft men aan dat het bepalen van een dag een knelpunt is om dan te kunnen. Een aanvullend voorstel volgt. De klussen worden herclusterd, mensen kunnen zich hierop inschrijven en bepalen wanneer ze zelf aan de slag gaan.

Resultaat

  • Leden van de vereniging zijn blijvend betrokken en nemen ook zelf initiatief hun eigen klus uit te voeren.
  • In november 2017 is de notitie Vrijwilligerswerkbeleid vereniging vastgesteld.