Vernieuwen en initiëren

Opzetten van een nieuw wijkplatform voor binnenstadbewoners(4 maanden)

Arnhem6811-3
de initiatiefgroep Arnhem 6811
  • Het voormalig bewonersoverleg is opgeheven. Er zijn duidelijk signalen vanuit een aantal bewoners dat er hoe dan ook een nieuw platform opgezet moet worden. Ook de gemeente geeft aan dat het zeer wenselijk is een bewonersplatform binnenstad te hebben.

Vraag aan Vrijwillig-Werkt van bewoners en de gemeente

  • Zet een nieuw wijkplatform op.

Activiteiten

  • Met de gemeente zoek ik contact. Tegelijkertijd voer ik gesprekken met diverse bewoners. Ik organiseer een aantal overleggen en vraag aan de betrokken bewoners ook mensen uit te nodigen voor deze bijeenkomsten. Ik neem de functie van projectleider op me. De belangrijkste activiteit is het organiseren van een bewonersbijeenkomst.

Arnhem 6811_Uitnodiging 11 april_digitaal

  • Het doel van deze bijeenkomst is te horen wat mensen willen, wie mee wil doen en wat het draagvlak is voor een nieuw wijkplatform.

Resultaat

  • De bijeenkomst is een groot succes; het aantal deelnemers is ruim boven verwachting, de basis voor een website is gelanceerd, bewoners melden zich aan om mee te doen met de opbouw en organisatie van het wijkplatform en werkgroepen.
  • Een van de werkgroepen richt samen met mij een binnenstadseniorennetwerk op.

Luister naar het interview met Thea van Vulpen