Handleidingen

in gesprek met kaderleden over langer zelfstandig wonen

In opdracht van de Samenwerkende Bonden van Senioren in Gelderland (SBOG)heb ik diverse groepen begeleid. De doelstelling van deze organisatie is het bevorderen van het welzijn van senioren in Gelderland.

Belangrijk is om na te gaan met de betrokken vrijwilligers en kader wat zij zelf willen bewerkstelligen in de komende periode en hoe. Dit resulteert in het ontwikkelen van twee handleidingen en het ondersteunen van een regionaal overleg bij de doorstart.

Het gaat om de handleiding woon-en veiligheidstest. Deze test gaat vooral om het voor individuele senioren inzichtelijk te maken wat en hoe zij hun wonen en hun veiligheid kunnen bevorderen.

En het gaat om het ontwikkelen van een handleiding hoe lokale bijeenkomsten organiseren over langer zelfstandig wonen in de eigen gemeente. Deze handleiding is geschikt om te gebruiken voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Beide handleidingen kunt u opvragen bij Vrijwillig-werkt.

met een plattegrond van een woning geven deelnemers aan wat zij wensen.
met een plattegrond van een woning geven deelnemers aan wat zij wensen.
presentatie nieuwe woonvormen

 

 

 

 

 

 

 

Reacties op inzet Vrijwillig-Werkt

Uitstekende aansluiting in het overnemen van de lopende taken.

Fantastisch ingesprongen op het ontstane hiaat.

Goede doorstart gemaakt voor senioren in de gemeente  in het ontwikkelen van de handleidingen.