Doorpakken als alles stilstaat

Jongeren19Nu Flevoland(plattelands)jongerenorganisatie (eenjarig traject)

voormalig Koningin Beatrix bezoek 100jarig plattelandsjongeren 2013
voormalig Koningin Beatrix bezoekt 100jarig plattelandsjongerenorganisaties 2013
  • Jongeren19Nu is een provinciale jongerenorganisatie met veel leden. Er zijn voldoende jongeren die in het bestuur willen. Jammer genoeg heerst er een negatieve sfeer. Een aantal oud-bestuursleden wil de zaak niet overdragen aan nieuwe leden. Niemand weet hoe het verder moet. Het lukt niet om uit de impasse te komen.

Vraag aan vrijwillig-werkt van de jongerenorganistie

  • Wat is er aan de hand en welke mogelijkheden zijn er om uit de impasse te komen.

Activiteiten

  • De eerste stap was om zoveel mogelijk mensen te horen. Overleggen bijwonen, bellen en gesprekken met sleutelfiguren in de organisatie. In zo’n situatie is veel praten, luisteren en observeren nodig om in te kunnen schatten wat er aan de hand is. Doorvragen, ongenoegen laten uiten en mijn eigen observaties duidelijk verwoorden, maakten de lucht al helderder. Ik gaf aan wat wel goed ging en stelde afspraken voor om de negatieve sfeer te doorbreken. Ik maakte duidelijk dat negativiteit geen oplossing is voor de organisatie. Vervolgens schreef ik een beleidsnotitie met plan van aanpak.

Resultaat

  • De sfeer is positiever geworden. Tijdens een overleg is de beleidsnotitie aanvaard. Een aantal oud-bestuursleden draagt de taken nu over aan nieuwe leden. En iedereen kijkt met vertrouwen naar de toekomst.