afgeronde projecten

vernieuwen  vrijwilligerswerk / doorstart landelijke organisatie / met bewoners aan de slag/ doorpakken jongerenorganisatie / opzetten wijkplatform / bewegen van mens en organisatie

Projecten

Huidige projecten zijn

Afgeronde projecten zijn:

Doorpakken als alles stilstaat

Vraag aan Vrijwillig-Werkt van de jongerenorganisatie

Wat is er aan de hand en welke mogelijkheden zijn er om uit de impasse te komen.

In beweging brengen van mens en organisatie

Vraag aan Vrijwillig-Werkt van Veilig Verkeer Nederland

Ontwikkel een opleidingsaanbod op basis van thema’s, dat duidelijk maakt waar de organisatie voor staat.

Opzetten van een nieuw wijkplatform voor binnenstadbewoners

Vraag aan Vrijwillig-Werkt van bewoners en de gemeente

Zet een nieuw wijkplatform op.

Doorstart landelijke organisatie

Vraag aan Vrijwillig-Werkt door vereniging

Maak een beleidsplan, pas de website aan. En maak een plan van aanpak door middel van projecten.

Met bewoners aan de slag

Vraag aan Vrijwillig-werkt door Vogelbescherming

Zorg voor aanvullende vogel beschermende maatregelen voor het centrum samen met bewoners

Vernieuwend vrijwilligerswerk

Vraag aan Vrijwillig-werkt door bestuur

Ontwikkel een plan van aanpak waardoor het voor leden aantrekkelijk is een bijdrage te leveren in het onderhoud van het park