Doorstart landelijke organisatie

  • De landelijke organisatie Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland wil een doorstart maken door het beleid aan te passen naar de huidige tijd.

Vraag aan vrijwillig-werkt

  • Maak een beleidsplan. En maak een plan van aanpak door middel van projecten. Afgerond 2017.

Activiteiten

  • Ik ga in gesprek met achterbanleden en andere betrokkenen om zo een beeld te vormen van wat de wensen en ideeën zijn over de diverse thema’s die hen bezighoudt. Op basis hiervan herschrijf ik het beleidsplan. Het plan van aanpak bestaat uit de volgende projecten: wonen en woonwagenbeleid, werven, opleiden en begeleiden van intermediairs, en organiseren van een congres.
  • Samen opzetten van een woonwagenonderzoek met het Huurderhuis in Arnhem.

Resultaat

  • Door de positieve toonzetting in het beleid, en de in te zetten projecten is dit voor de vereniging en de achterban aanleiding door te gaan.
  • Resultaat; de gemeente Arnhem ondertekent samen met woonwagenbewoners uit Arnhem een convenant op de woonwagenlocaties te verbeteren en uit te breiden. Het woonwagenonderzoek is uitgangspunt bij het invullen van de wensen van de woonwagenbewoners.

Herdenken; om niet te vergeten

Zoni Weisz

wonwagenlocaties arnhem
in gesprek over woonwijze op woonwagenlokaties